ZDN.VCK
ZDN.VCK

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelské soutěže
Pro své klienty zajišťujeme spotřebitelské soutěže na klíč.

K tomu využíváme vlastní soutěžní online systém, který neustále vyvíjíme.

Náš soutěžní systém pracuje s unikátními kódy na výrobcích, datem expirace, EAN kódem i kódem FIK. Klientům tak odpadá nutnost tisku unikátních kódů na každý obal, čímž se výrazně sníží náklady související se spotřebitelskou soutěží.

Za 8 let vývoje systému s námi soutěžilo více než 2.000.000 lidí z Česka a Slovenské republiky.

Jdete do toho s námi?